ADSITE és un estudi d’arquitectura en funcionament des de l’any 2005 , fundat per Àlex Quintin després de la seva experiència professional en estudis d’arquitectura de renom internacional com Foster and Partners a Londres i Cruz y Ortiz arquitectos a Sevilla.

SITE  / sahyt 

nom   

  • lloc on quelcom és, va ser, ó será.

  • lloc on quelcom succeeix, succeï o succeirà.

  • lloc on allotjar i publicar informació per compartir.

verb (amb objecte )

  • col.locar / proporcionar.

  • localitzar.

 

Sinònims

Paratge, indret, punt, espai,zona, parcel·la,

localització, posició, situació,

publicació.  

alex quintin_i_norman foster.jpg

alex quintin

2001

1997_98

1998

1999_2001

2001_03

2003_05

des de 2005

2012_15

des de 2016

Manresa,1975

Arquitecte col.legiat COAC

formació universitària

 

Llicenciat com arquitecte

per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Programa ERASMUS a l’Universitat Tecnològica de Delft, Holanda.

Taller Blitz-Beton al NAI

Netherlands Architecture Institute,Rotterdam, Holanda. 

experiència professional

Manciñeiras Parés, arquitectes, Barcelona.

Foster and Partners , architects and designers ,London

Cruz y Ortiz, arquitectos,Sevilla  

Fundador de l’estudi ADSITE a Manresa

Integrant equip tècnic redactor del POUM de Manresa

Integrant equip dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Martorell  

equip

ADSITE disposa d'un equip de col.laboradors multidisciplinar que s'adeqüa a cada client i a cada projecte en funció de les necessitats requerides. 

serveis

ADSITE s'adapta a les inquietuds dels nostres clients i ens centrem en donar un servei integral; un únic interlocutor en el procés constructiu, oferint l'assessorament i les solucions més adeqüades a totes i cadascuna de les fases del projecte, des del seu inici fins la seva execució i la gestió i tramitació del mateix.   

 

arquitectura

Projectes d'edificació: Edificis d'habitatges plurifamiliars,cases,pisos, unifamiliars; equipaments i dotacional.

Projectes d'interiorisme: Reformes interiors d'habitatges, locals comercials,...

urbanisme

Planejament generalModificacions puntuals de Pla General.

Planejament derivat: Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans especials.

Gestió urbanística: Projectes de reparcel·lació i segregació, d'urbanització i de divisió horitzontal.

gestió

Informes tècnics, cèdules d'habitabilitat, certificació energètica i Inspecció Tècnica d'Edificis.