top of page

35 Habitatges UA4 Barreres

2005  1r premi Concurs UA4 "Peri Barreres"
Col.laboració amb BRULLET I ASSOCIATS arquitectes 

[.....]

Manresa

2005

5.525 m²

equip

Arquitectura

BRULLET ASSOCIATS

Manuel brullet, Alfonso De Luna

+

ADSITE Alex Quintin

Promotor

FORUM SA Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa

bottom of page